การเรียนรู้ระดับ
มืออาชีพของ Apple

พันธมิตรการบริการ APL ประกอบด้วยผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่จะเสนอโซลูชั่นแบบเต็มรูปแบบให้กับสถาบันของคุณ
ตามความต้องการของผู้บริหาร ครูผู้สอน และ นักเรียนแต่ละคน การมอบศูนย์รวมประสบการณ์การฝึกอบรมครูผู้สอน การสาธิตที่ลงมือปฏิบัติจริง
และการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะตัว ช่วยทำให้พวกเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple เพื่อการศึกษาในเชิงลึกรวมทั้งสามารถแนะแนวทางให้คุณโดยอิงตามเป้าหมายที่คุณวางไว้ได้

Peraphon Benhamud

ในฐานะที่เป็น Apple Professional Learning Specialist คุณพีรพลมีประสบการณ์กว่าทศวรรษในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนทั่วประเทศไทยในการบริการให้คำปรึกษาที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนจากตัวนโยบายโรงเรียนไปสู่แผนปฏิบัติงานจริง ห้องเรียนในวันนี้ควรเป็นห้องเรียนที่สนุกสนาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน และครูผู้สอนก็ควรสอนในแบบที่นักเรียนมีความต้องการที่จะเรียนรู้ นอกจากนี้ ห้องเรียนยังควรต้องเป็นห้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกหนทุกแห่งด้วยเช่นกัน ครูที่ดีสามารถสร้างการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมได้

การศึกษาและคุณวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของบริษัท Apple

การพัฒนาวิชาชีพของบริษัท Apple (APD)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการออกแบบกราฟิก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการจัดการธุรกิจ

ศึกษาศาสตรบัณฑิตจาก Islamic Open University

สาขาความเชี่ยวชาญ

E-Learning

การพัฒนาวิชาชีพ

เทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech)

การบูรณาการเทคโนโลยีสำหรับสถาบันการศึกษา

ติดต่อ

ติดต่อเรา

กรุณาติดต่อเราที่:

 Email: info@starfishinnovation.org  |    76 ซอยพระรามเก้า 57/2 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10250

©  2020, Starfish Innovation Company Limited.